PORTFOLIO RISK ANALYST

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

We belong to the international financial group Societe Generale. We are part of Societe Generale Equipment Finance, the largest leasing group in Europe.

We have been successfully operating on the Polish market for 23 years. We finance machinery and equipment, means of transport and technology, offering our clients leasing, loans and other financial solutions.

Thanks to belonging to the Group, we guarantee solid financial security, and our specialists provide the highest level of services and serve with great knowledge of the domestic market, industries, procedures and legislative solutions.

We work with suppliers who offer services on a global scale, thanks to which we ensure profitable transactions for our clients.

We have 4 branches in Poland, with the head office in Warsaw.

Our internal cooperation is based on mutual respect, tolerance for individual differences, promoting dialogue and sharing knowledge. We work similarly with our clients. We help them in the implementation of projects, while paying attention to any risks associated with it. We take care to observe the principles of transparency, the highest ethical standards and reliability of information.

We recruit only based on our requirements and the individual advantages of each candidate. We develop the professional skills of employees and increase their scope of responsibility, avoiding any kind of discrimination.

Due to organizational changes and development of the company we are looking for candidates for a position:

PORTFOLIO RISK ANALYST

Miejsce pracy: Warszawa

We are looking for a Portfolio Risk Analyst who will both be in charge to analyse and monitor our Portfolio and actively participate in automation of reporting and risk decision.

Key Responsibilities:

 • Comprehensive analysis of the current state of the leasing/ loan portfolio
 • Participation in the development of optimal strategies for managing the quality of the portfolio and effective instruments for controlling credit risk (working with external databases, searching for insights, proposing adjustment or risk policies etc.)
 • Participating in the development of automation of risk decision
 • Preparation of regular reports, forecasts and ad-hoc risk analysis related to credit risk issues
 • Automation of the reporting system and support of current software algorithms in IT systems
 • Control of credit risk limits

Requirements:

 • Higher education
 • At least 3 years of experience in analysing loan portfolios, credit risk and reporting
 • Skills of modelling and statistical analysis is an advantage
 • Skills of working with internal and external databases
 • Analytical mind, proactive behaviour, ready to propose new ideas
 • Good communication skills
 • Advanced Excel user, knowledge of SQL/ VBA
 • Knowledge of R/Python will be considered an asset
 • Good English level

We offer:

 • Employment under a contract of employment
 • Attractive salary
 • Stable work in a pleasant atmosphere, in a dynamic and challenging environment and in a supportive team
 • Work in an international structure and development opportunities
 • Attractive office location in the center of Warsaw
 • Non-wage benefits (including Multisport card, medical package, life insurance, social package)
 • Flexible working hours, including partial remote work

W procesie rekrutacji postępujemy zgodnie z przepisami prawa dlatego prosimy o przekazywanie danych w zakresie określonym określonych w art. 22.1, par. 1. Kodeksu Pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, bardzo prosimy o zamieszczenie w swoim zgłoszeniu wymaga to Pani/ Pana wyraźnej poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., a także podmioty z grupy Societe Generale również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (przez okres _____ miesięcy od daty złożenia).

1.    Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa, adres email leasing@sgef.pl lub tel. +48 22 528 46 00 
2.    W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email:  leasing@sgef.pl
3.    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
•    art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w przypadku przekazania przez Panią/ Pana danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach.
4.    Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. 
5.    Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody a także po upływie okresu, podczas którego Administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (3 lata).  W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od uzyskania zgody lub do momentu jej wycofania. 
6.    Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pani/ Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest dobrowolne i nie jest konieczne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Posted in Praca.