Biuro Obsługi Klienta

Infolinia 22 528 46 00

E-mail bok@sgef.pl WWW https://ebok.sgef.pl/home
Telefon 22 528 46 00
BOK pracuje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-17 oraz w piątki w godz. 9-15

Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawach dotyczących m.in.:

• dostępu do Portalu dla Klienta
• prośby o ofertę leasingu lub pożyczki
• e-faktury
• płatności i rozliczeń
• ubezpieczenia

  Dane kontaktowe

  Twoja wiadomość  „Wyrażam zgodę na otrzymanie przeze mnie od "SG Equipment Leasing Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzi na powyższą wiadomość, w tym odpowiedzi zawierającej informację handlową, oraz na dalszy kontakt w tej sprawie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, sms).”

  Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest “SG Equipment Leasing Polska” Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000069556, kapitał zakładowy 17.259.000,00 zł, NIP 5261740388, REGON 012384296, e-mail: leasing@sgef.pl, zwana dalej „Administratorem”;
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów, w tym usługi informatyczne, marketingowe i prawne;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie właściwymi przepisami prawa w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną do Biura Obsługi Klienta Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora, tj. promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji
   w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa, monitorowania ruchu na stronie internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. W celu realizacji swoich uzasadnionych interesów Administrator wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, zgodnie z informacjami wskazanymi tutaj: https://www.sgef.pl/polityka-cookies/;
  • mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi odpowiedź na Państwa wiadomość;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych
   z odpowiedzią na Państwa wiadomość;
  • mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • w celu realizacji swoich praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: bok@sgef.pl.