Wykup wierzytelności

Jeżeli udzielają Państwo kredytu kupieckiego swoim kontrahentom, możemy go refinansować poprzez wykup wierzytelności. Usługa ta umożliwia Państwu oferowanie kontrahentom konkurencyjnych warunków sprzedaży dzięki rozłożeniu płatności w czasie na okres od kilku do 60 miesięcy. Zalety tego rozwiązania to udostępnienie kontrahentom odroczonych terminów płatności i zwiększenie dostępności oferowanych przez Państwa urządzeń.
Usługa polega na wykupieniu przez SG Equipment Leasing Polska wierzytelności (zobowiązań pieniężnych) wynikających z umowy sprzedaży/ dostawy pomiędzy dostawcą a jego klientem. Za powstałą wierzytelność klienta wobec dostawcy, SG Equipment Leasing Polska płaci kwotę równą cenie środka trwałego, czyli zdyskontowaną wartość przyszłych należności wynikających z umowy sprzedaży/ dostawy.
Struktura transakcji

• Dostawca oferuje klientowi płatność rozłożoną w czasie na okres do 60 miesięcy. Warunki finansowe, na jakich kredyt zostanie zaaprobowany są uzgadnianie z SG Equipment Leasing Polska. Po wstępnej akceptacji warunków przez klienta, SG Equipment Leasing Polska dokonuje analizy finansowej firmy klienta oraz podejmuje decyzję kredytową. W jej wyniku dostawca i kontrahent podpisują umowę sprzedaży/dostawy.

• Dostawca i SG Equipment Leasing Polska zawierają umowę wykupu wierzytelności. Na jej podstawie SG Equipment Leasing Polska przelewa na rachunek dostawcy środki w wysokości 100% wartości finansowanego przedmiotu. Kontrahent zostaje powiadomiony o dokonaniu cesji należności (sprzedaży wierzytelności do SG Equipment Leasing Polska).

• Przez okres ustalony w umowie sprzedaży/ dostawy (np. 60 miesięcy) klient realizuje ustalone harmonogramem płatności na rzecz SG Equipment Leasing Polska.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres leasing@sgef.pl lub o wypełnienie formularza kontaktowego.