Likwidacja szkód

liwidacja

Obsługa szkód i kradzieży

Dział obsługi szkód i kradzieży obsługuje wszelkie sprawy dotyczące uszkodzenia bądź kradzieży przedmiotu leasingu. Poniżej znajdą Państwo pełną instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych okoliczności. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą.

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

Obowiązkiem użytkownika przedmiotu leasingu jest zgłoszenie szkody bądź roszczenia do ubezpieczyciela natychmiast po ich wystąpieniu bądź uzyskaniu o nich informacji, niezależnie od ich wysokości.
W celu zgłoszenia szkody bądź kradzieży prosimy o wcześniejsze sprawdzenie nazwy Towarzystwa Ubezpieczeń, gdzie został ubezpieczony użytkowany przez Państwa przedmiot leasingu.
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o sposobie zgłoszenia szkody w danych Towarzystwach Ubezpieczeń.
PZU
W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, zgłoszenie szkody może nastąpić:

COMPENSA
Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy może nastąpić:

 • • poprzez infolinię, dzwoniąc na numer 801 120 000 lub (22) 501 61 00 (Pn.-Pt. 7.30-18.00)
 • • poprzez stronę internetową Compensa http://szkody.compensa.pl/
 • • w siedzibie jednostki terenowej Regionalnego Centrum Serwisowego w Warszawie, Poznaniu lub Katowicach.
  RCS Warszawa
  Al. Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa
  RCS Poznań
  ul. Rataje 164
  61-168 Poznań
  RCS Katowice
  ul. Krasińskiego 29
  40-019 Katowice

ALLIANZ
W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, zgłoszenie szkody może nastąpić:

TUiR Warta
Zgłoszenie szkód poprzez stronę www.warta.pl formularze-szkody lub telefonicznie + 48  502 308 308  oraz 801 308 308. Przy zgłoszeniu proszę o podanie  numeru Umowy Generalnej G/LEMK/124354 oraz numeru certyfikatu.

HESTIA
Zgłoszenie szkód telefonicznie pod numerami 801 107 107 oraz 58 555 5 555

GENERALI
W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, zgłoszenie szkody może nastąpić:

Przy zgłoszeniu szkody prosimy o powołanie się na Umowę Generalną SG Equipment Leasing.

GOTHAER
W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, zgłoszenie szkody może nastąpić:

 • • poprzez infolinię, dzwoniąc na numer 22 469 69 69
 • • drogą elektroniczną na adres floty@gothaer.pl

W celu zgłoszenia szkody do SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., prosimy o wybranie odpowiedniego zgłoszenia:

SZKODA MAJĄTKOWA

W razie wystąpienia szkody na przedmiocie leasingu, Korzystający jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia, zawiadomić o tym zdarzeniu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

W celu zgłoszenia szkody majątkowej na przedmiocie leasingu, prosimy o wydrukowanie i czytelne uzupełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszenia szkody.

Prosimy o uzupełnienie dokumentu w całości i podanie wszystkich wymaganych informacji.

Wypełniony druk zgłoszenia wraz z innymi dokumentami można przesłać:

– na adres e-mail szkody@sgef.pl
– faksem, pod numer (22) 528 46 11
– pocztą, na adres korespondencyjny:
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody majątkowej POBIERZ.

SZKODA KOMUNIKACYJNA

W razie wystąpienia szkody na przedmiocie leasingu, Korzystający jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia (po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia do Towarzystwa Ubezpieczeń), zawiadomić o tym zdarzeniu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.W celu zgłoszenia szkody komunikacyjnej na przedmiocie leasingu, prosimy o wydrukowanie i czytelne uzupełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszenia szkody.Prosimy o uzupełnienie dokumentu w całości i podanie wszystkich wymaganych informacji.Wypełniony druk zgłoszenia można przesłać:- na adres e-mail szkody@sgef.pl
– faksem, pod numer (22) 528 46 11
– pocztą, na adres korespondencyjny:
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej POBIERZ*.

*PRZYDATNE: opłata za wystawienie upoważnienia nie dotyczy Korzystających z usługi SGEF Assistance

Mając na względzie utrzymanie jak najniższych stawek ubezpieczenia, prosimy o zwrócenie uwagi, że KAŻDE odszkodowanie za choćby niewielką szkodę (za wyjątkiem odszkodowań na polisach od umów wieloletnich) przekłada się na utratę posiadanych zniżek oraz skutkuje zwyżkami składki w kolejnym roku.Zwyżki w ubezpieczeniu AC w PZU+10% zwyżka stawki za 1 szkodę
+30% zwyżka stawki za 2 szkodę
+100% zwyżka stawki za 3 szkodę
+200% zwyżka stawki za więcej niż 3 szkodyMamy nadzieję, iż powyższa informacja pomoże Państwu podjąć decyzję o zasadności skorzystania z polisy przy szkodach drobnych, jak również oszacować i zaplanować wydatki w kolejnym roku przy wznawianiu polisy.

SZKODA KRADZIEŻOWA

 

 • W razie wystąpienia szkody kradzieżowej na przedmiocie leasingu, Korzystający jest zobowiązany (po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia na Policję oraz do Towarzystwa Ubezpieczeń) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. oraz dostarczyć do siedziby SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa oryginał dowodu rejestracyjnego oraz oryginał zgłoszenia kradzieży na Policji.
 • Wszystkie posiadane klucze do pojazdu wraz ze sterownikami urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (w przypadku jeśli przedmioty te nie zostały złożone podczas zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym), należy przekazać do Ubezpieczyciela.
 • W celu zgłoszenia szkody kradzieżowej na przedmiocie leasingu, prosimy o wydrukowanie i czytelne uzupełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszenia szkody.
  Prosimy o uzupełnienie dokumentu w całości i podanie wszystkich wymaganych informacji.
  Wypełniony druk zgłoszenia wraz z innymi dokumentami można przesłać:
 • – na adres e-mail szkody@sgef.pl– faksem, pod numer (22) 528 46 11
  – pocztą, na adres korespondencyjny:
 • SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody kradzieżowej POBIERZ.

Mając na względzie utrzymanie jak najniższych stawek ubezpieczenia prosimy o zwrócenie uwagi, że KAŻDE odszkodowanie za choćby niewielką szkodę (za wyjątkiem odszkodowań na polisach od umów wieloletnich) przekłada się na utratę posiadanych zniżek oraz skutkuje zwyżkami składki w kolejnym roku.

 • Zwyżki w ubezpieczeniu AC w PZU
  +10% zwyżka stawki za 1 szkodę
  +30% zwyżka stawki za 2 szkodę
  +100% zwyżka stawki za 3 szkodę
  +200% zwyżka stawki za więcej niż 3 szkody
 • Mamy nadzieję, iż powyższa informacja pomoże Państwu podjąć decyzję o zasadności skorzystania z polisy przy szkodach drobnych, jak również oszacować i zaplanować wydatki w kolejnym roku przy wznawianiu polisy.

SZKODA CAŁKOWITA

W razie wystąpienia szkody całkowitej na przedmiocie leasingu, Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. oraz dostarczyć (jeżeli nie jest zainteresowany zakupem wraku przedmiotu) do siedziby SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa oryginału dowodu rejestracyjnego, książki gwarancyjnej/serwisowej, instrukcji obsługi oraz wszystkich posiadanych kluczy do pojazdu wraz ze sterownikami urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.W celu zgłoszenia szkody całkowitej na przedmiocie leasingu, prosimy o wydrukowanie i czytelne uzupełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszenia szkody.Prosimy o uzupełnienie dokumentu w całości i podanie wszystkich wymaganych informacji.

 • Wypełniony druk zgłoszenia wraz z innymi dokumentami można przesłać:
 • – na adres e-mail szkody@sgef.pl
  – faksem, pod numer (22) 528 46 11
  – pocztą, na adres korespondencyjny:
 • SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody całkowitej POBIERZ.

Mając na względzie utrzymanie jak najniższych stawek ubezpieczenia prosimy o zwrócenie uwagi, że KAŻDE odszkodowanie za choćby niewielką szkodę (za wyjątkiem odszkodowań na polisach od umów wieloletnich) przekłada się na utratę posiadanych zniżek oraz skutkuje zwyżkami składki w kolejnym roku.Zwyżki w ubezpieczeniu AC w PZU

 • +10% zwyżka stawki za 1 szkodę
  +30% zwyżka stawki za 2 szkodę
  +100% zwyżka stawki za 3 szkodę
  +200% zwyżka stawki za więcej niż 3 szkody
  Mamy nadzieję, iż powyższa informacja pomoże Państwu podjąć decyzję o zasadności skorzystania z polisy przy szkodach drobnych, jak również oszacować i zaplanować wydatki w kolejnym roku przy wznawianiu polisy.

W przypadku pytań z zakresu likwidacji szkody prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikami działu.

W przypadku pozostałych szkód prosimy o kontakt telefoniczny w SG Equipment Leasing Polska:
poniedziałek – czwartek 9.00 – 17.00
piątek 9.00 – 15.00
(22) 528 46 91
e-mail:
szkody@sgef.pl