EN PL
A+ / A / A-
EN PL
SGEF Polska

Reklamacje

Formularz reklamacyjny

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. mogą Państwo zgłaszać w następujący sposób:

elektronicznie: poprzez przesłanie formularza znajdującego się poniżej lub poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres reklamacje@sgef.pl reklamacje@sgef.pl

pisemnie: osobiście lub listownie na adres biura obsługującego Klientów:
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

ustnie: telefonicznie pod numerem telefonu 22 528 46 40 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w biurze obsługującym Klientów: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej poleconą przesyłką pocztową na podany w reklamacji adres, chyba że wyrażą Państwo chęć otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną – zaznaczoną docelowo na formularzu.

Odpowiedzi na reklamację udzielimy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może być przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni.
Zgoda na odpowiedź e-mailem


PAGETOP

Dołącz do nas