Formularz leasingowy

[contact-form-7 id=”204″ title=”Formularz leasingowy”]

*Pole obowiązkowe

**Minimalna wartość netto środków trwałych nie mniejsza niż 100 tys. PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej z wyjątkiem środków transportu, gdzie minimalna wartośc umowy może wynosić 50 tys. PLN.

Jeżeli Państwa oczekiwania są inne niż proponowane w formularzu prosimy o ich określenie w polu “Uwagi, dodatkowe informacje”.

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest “SG Equipment Leasing Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000069556, kapitał zakładowy 17.259.000,00 zł, NIP 5261740388, REGON 012384296, e-mail: leasing@sgef.pl, zwana dalej „Administratorem”;
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów, w tym usługi informatyczne, marketingowe i prawne;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie właściwymi przepisami prawa w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza leasingowego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora, tj. promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa, monitorowania ruchu na stronie internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. W celu realizacji swoich uzasadnionych interesów Administrator wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, zgodnie z informacjami wskazanymi tutaj: https://www.sgef.pl/polityka-cookies/;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych
    z odpowiedzią na Państwa zapytanie;
  • mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • w celu realizacji swoich praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: bok@sgef.pl.