Umowa z EIB

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EIB) umowę kredytową o wartości 100 mln EUR na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw z sektora SME. To bardzo szczególny moment, ponieważ tym samym SG ELP osiągnęła (historycznie od 2009 roku) kwotę podpisanych umów z EIB sięgającą miliarda euro.

 

Wyniki przeprowadzonej w okresie od kwietnia do lipca 2018 roku przez EIB ankiety pokazują, że około 25 proc. polskich firm uważa, że zainwestowało zbyt mało w ciągu ostatnich trzech lat. To wartość wyższa niż średnia UE. SG ELP dociera z finansowaniem do MŚP oraz sektora prywatnego, tzn. sektora przedsiębiorstw, który należy do najniższych w UE i charakteryzuje się szczególnie niskim poziomem inwestycji. Tu nie ma bezpośredniego oddziaływania EIB i w tym tkwi siła naszej współpracy z tą instytucją.

Finansowanie udzielane jest w PLN oraz EUR, na okres od 24 do 60 m-cy. Zarówno na stałej jak i na zmiennej stopie procentowej. Środki będą przeznaczane na finansowanie projektów, których wartość nie przekracza 12,5 mln EUR, w szczególności na inwestycje materialne związane z zakupem maszyn i urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia IT i medycznego. Z preferencyjnego finansowania wykluczone są samochody osobowe z silnikami spalinowymi.

Z tej oferty skorzystać mogą mikro i małe przedsiębiorstwa (SME) oraz firmy średniej wielkości (MID CAP) zatrudniające odpowiednio do 250/ 3000 osób, zarejestrowane w Polsce, których udziałowcami nie są inwestorzy instytucjonalni lub fundusze typu venture capital, a ewentualny udział spółek Skarbu Państwa nie przekracza 25%.

Większość sektorów gospodarki jest kwalifikowalna. Z finansowania wyłączono jedynie wąską grupę firm działających w obszarach produkcji i handlu bronią, produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych, hazardu itp.

Korzyści przedsiębiorcy to przede wszystkim dostęp do środków na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku finansowania udzielanego ze środków własnych Grupy Societe Generale oraz możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków spłaty.

Posted in Aktualności.