Leasing finansowy

Leasing finansowy to elastyczny i podatkowo opłacalny sposób na nabycie potrzebnego sprzętu. Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego.

Po zawarciu umowy leasingu Finansujący wystawia fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych.
Odsetki i amortyzacja stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy.

Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu.

W leasingu finansowym zwykle nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ zabezpieczeniem jest sprzęt będący przedmiotem leasingu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z leasingu finansowego prosimy o przesłanie formularza kontaktowego lub wiadomości na adres produkty@sgef.pl.