SGEF w skrócie

Societe Generale Equipment Finance należy do Grupy Societe Generale i jest znanym globalnie partnerem finansowania fabrycznego oraz liderem finansowania działalności przedsiębiorstw.

Pomaga rozwijać przedsięwzięcia swoich partnerów – producentów i dystrybutorów oraz klientów – małych i średnich firm, klientów korporacyjnych i profesjonalistów świadcząc usługi szyte na miarę ich potrzeb i dostarczając gamę innowacyjnych produktów finansowych.

Jej siłą jest głęboka znajomość branż, produktów i aktywów, w szczególności w odniesieniu do trzech rynków:

• maszyn i urządzeń
• środków transportu
• zaawansowanych technologii.

Oferuje rozwiązania finansowe w 31 krajach poprzez:

• umowy partnerskie
• sieci bankowe
• sprzedaż bezpośrednią.

Dzięki obecności na rynkach lokalnych i doświadczeniu swoich pracowników, Societe Generale Equipment Finance oferuje usługi finansowe, które pozwalają jej realnie uczestniczyć we wzroście przedsiębiorstw.

Ambicją Societe Generale Equipment Finance jest stać się punktem odniesienia dla dostawców i klientów na całym świecie – poprzez profesjonalne i innowacyjne podejście oraz nieustanne skupienie na potrzebach klientów.

BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER