Pożyczka

Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1).
Pożyczka jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania.
Podobnie jak kredyt, umożliwia rozliczenie dotacji z funduszy unijnych, w tym m.in. z PROW na sprzęt rolniczy. Klientom zainteresowanym finansowaniem inwestycji z wykorzystaniem dotacji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej proponujemy refinansowanie nawet do 100% wartości inwestycji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w dziale dotyczącym rolnictwa.

Pożyczki mogą być udzielane w PLN lub EUR.
Okres finansowania: 1 do 10 lat.
Udział własny klienta w inwestycji – zgodnie z decyzją kredytową.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pożyczki prosimy o przesłanie wiadomości na adres oferta@sgef.pl lub o wypełnienie formularza kontaktowego.