STUDENT W DZIALE CUSTOMER SERVICE

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Należymy do międzynarodowej grupy finansowej Societe Generale i jesteśmy częścią Societe Generale Equipment Finance, największej grupy leasingowej w Europie. Z sukcesami działamy na polskim rynku od 24 lat. Finansujemy maszyny i urządzenia, środki transportu i technologie, oferując naszym klientom leasing, pożyczkę i inne rozwiązania finansowe. Nasza przynależność do Grupy jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie i wspieramy klientów ekspercką znajomością rynku krajowego, branż oraz zasad finansowania różnych grup aktywów. Współpracujemy też z dostawcami, którzy oferują usługi w skali globalnej, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom konkurencyjne transakcje.

Posiadamy 4 oddziały w Polsce, z główną siedzibą w Warszawie.

Nasze wewnętrzne relacje opierają się na wzajemnym szacunku, tolerancji dla różnic indywidualnych, promowaniu dialogu i dzieleniu się wiedzą. Podobnie pracujemy z naszymi klientami. Pomagamy im w realizacji projektów, zwracając uwagę na wszelkie ryzyka z tym związane. Dbamy o przestrzeganie zasad przejrzystości, najwyższych standardów etycznych i rzetelności informacji.

Rekrutujemy tylko w oparciu o nasze wymagania i indywidualne zalety każdego kandydata. Rozwijamy umiejętności zawodowe pracowników i zwiększamy zakres ich odpowiedzialności, unikając wszelkiego rodzaju dyskryminacji.

Na czas wakacji poszukujemy ambitnych studentów chętnych do zdobycia doświadczenia w Dziale Obsługi Klienta.

Student w Dziale Customer Service
Miejsce pracy: Warszawa

Poszukujemy osób o statusie studenta lub młodego absolwenta do pracy na czas wakacji (do 30 września) w pełnym wymiarze godzin. Praca ma charakter stacjonarny. Jeżeli nie obawiasz się wyzwań i pracy na wysokich obrotach oraz nie masz oporu przed odebraniem telefonu od Klienta, zapraszamy do naszego zespołu, który liczy na Twoje wsparcie.

Główne zadania

 • obsługa klienta poprzez nowo utworzony Call Center oraz EBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta)
 • administracja dokumentami oraz danymi w wewnętrznych systemach informatycznych
 • współpraca z pozostałymi działami firmy i klientami
 • dbałość o najwyższą jakość obsługi naszych klientów

 Wymagania

 • status studenta drugiego roku lub kolejnych roczników uczelni wyższej
 • podstawowa znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • łatwość w komunikowaniu się
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań i odpowiedzialność

Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na

 • wynagrodzenie
 • możliwość kontynuowania współpracy po okresie wakacyjnym
 • udział w szkoleniu z obsługi klienta dla całego Teamu w drugiej połowie września
 • atrakcyjną lokalizację biura z widokiem na Ogród Saski

W procesie rekrutacji postępujemy zgodnie z przepisami prawa dlatego prosimy o przekazywanie danych w zakresie określonym określonych w art. 22.1, par. 1. Kodeksu Pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, bardzo prosimy o zamieszczenie w swoim zgłoszeniu wymaga to Pani/ Pana wyraźnej poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., a także podmioty z grupy Societe Generale również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (przez okres _____ miesięcy od daty złożenia).

1.    Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa, adres email leasing@sgef.pl lub tel. +48 22 528 46 00 
2.    W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email:  leasing@sgef.pl
3.    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
•    art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w przypadku przekazania przez Panią/ Pana danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach.
4.    Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. 
5.    Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody a także po upływie okresu, podczas którego Administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (3 lata).  W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od uzyskania zgody lub do momentu jej wycofania. 
6.    Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pani/ Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest dobrowolne i nie jest konieczne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

 We belong to the international financial group Societe Generale. We are part of Societe Generale Equipment Finance, the largest leasing group in Europe.

We have been successfully operating on the Polish market for 24 years. We finance machinery and equipment, means of transport and technology, offering our clients leasing, loans and other financial solutions.

Thanks to belonging to the Group, we guarantee solid financial security, and our specialists provide the highest level of services and serve with great knowledge of the domestic market, industries, procedures and legislative solutions.

We work with suppliers who offer services on a global scale, thanks to which we ensure profitable transactions for our clients.

We have 4 branches in Poland, with the head office in Warsaw.

Our internal cooperation is based on mutual respect, tolerance for individual differences, promoting dialogue and sharing knowledge. We work similarly with our clients. We help them in the implementation of projects, while paying attention to any risks associated with it. We take care to observe the principles of transparency, the highest ethical standards and reliability of information.

We recruit only based on our requirements and the individual advantages of each candidate. We develop the professional skills of employees and increase their scope of responsibility, avoiding any kind of discrimination.

Due to organizational changes and development of the company we are looking for candidates for a position:

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku

 • obsługa klienta poprzez nowo utworzony Call Center oraz EBOK
 • kompleksowa obsługa procesów związanych z obsługą aktywnych umów leasingu/pożyczki oraz szeroko rozumiana obsługa posprzedażowa (aneksy, fakturowanie, kończenie umów, finansowanie wartości resztowych, sprzedaż środków trwałych)
 • obsługa reklamacji
 • administracja dokumentami oraz danymi w wewnętrznych systemach informatycznych
 • współpraca z pozostałymi działami firmy i klientami
 • dbałość o najwyższą jakość obsługi naszych klientów

 Nasze wymagania

 • doświadczenie w pracy w instytucji finansowej oraz znajomość przepisów podatkowych związanych z leasingiem
 • znajomość obsługi komputera (MS Office, znajomość CDN Egeria będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność analitycznego myślenia, efektywnej pracy w zespole, łatwość w komunikowaniu się
 • zdolności interpersonalne, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca w trybie hybrydowym (z biura + zdalnie)
 • stabilną i ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji finansowej
 • miłą atmosferę pracy w dynamicznym, ciekawym zespole
 • atrakcyjna lokalizacja biura z widokiem na Ogród Saski
 • opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie do: wakacji, biletów na wydarzenia kulturalne oraz karty Multisport

DORADCA DS. LEASINGU

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Należymy do międzynarodowej grupy finansowej Societe Generale i jesteśmy częścią Societe Generale Equipment Finance, największej grupy leasingowej w Europie.

Z sukcesami działamy na polskim rynku od 23 lat. Finansujemy maszyny i urządzenia, środki transportu i technologie, oferując naszym klientom leasing, pożyczkę i inne rozwiązania finansowe.

Nasza przynależność do Grupy jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie i wspieramy klientów ekspercką znajomością rynku krajowego, branż oraz zasad finansowania różnych grup aktywów.

Współpracujemy też z dostawcami, którzy oferują usługi w skali globalnej, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom konkurencyjne transakcje.

Posiadamy 4 oddziały w Polsce, z główną siedzibą w Warszawie.

Nasze wewnętrzne relacje opierają się na wzajemnym szacunku, tolerancji dla różnic indywidualnych, promowaniu dialogu i dzieleniu się wiedzą. Podobnie pracujemy z naszymi klientami. Pomagamy im w realizacji projektów, zwracając uwagę na wszelkie ryzyka z tym związane. Dbamy o przestrzeganie zasad przejrzystości, najwyższych standardów etycznych i rzetelności informacji.

Rekrutujemy tylko w oparciu o nasze wymagania i indywidualne zalety każdego kandydata. Rozwijamy umiejętności zawodowe pracowników i zwiększamy zakres ich odpowiedzialności, unikając wszelkiego rodzaju dyskryminacji.

W związku ze zmianami organizacyjnymi i rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

DORADCA DS. LEASINGU

Miejsce pracy: Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • sprzedaż usług finansowych i reprezentowanie spółki w kontaktach zewnętrznych z partnerami biznesowymi (dostawcami maszyn i urządzeń, dealerami środków transportu, maszyn rolniczych, itp.)
 • rozbudowa portfela klientów w Regionie
 • organizowanie spotkań i prowadzenie negocjacji handlowych w terenie
 • przygotowywanie dokumentacji ofertowej i kredytowej
 • utrzymanie stałej i dobrej relacji z Klientami oraz partnerami biznesowymi

Wymagane kompetencje:

 • doświadczenie zawodowe od 3 do 7 lat, w tym minimum 3 lata w handlu
 • odpowiedzialność w realizowaniu przydzielonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • energiczne i przyjazne usposobienie
 • otwartość na ludzi
 • chęć uczenia się i stosowania nowych umiejętności
 • doświadczenie w pracy z klientem biznesowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym dobrym

Dołączając do Zespołu Sprzedażowego w naszej firmie możesz liczyć na:

 • pracę wśród dynamicznych i ciekawych ludzi
 • możliwość poszerzania horyzontów biznesowych
 • satysfakcjonujący, motywacyjny system wynagrodzenia
 • odpowiednie narzędzia pracy pozwalające na realizację planu sprzedażowego (telefon, laptop, samochód służbowy)
 • system benefitów (opieka medyczna, karta Multisport).

W procesie rekrutacji postępujemy zgodnie z przepisami prawa dlatego prosimy o przekazywanie danych w zakresie określonym określonych w art. 22.1, par. 1. Kodeksu Pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, bardzo prosimy o zamieszczenie w swoim zgłoszeniu wymaga to Pani/ Pana wyraźnej poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., a także podmioty z grupy Societe Generale również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (przez okres _____ miesięcy od daty złożenia).

1.    Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa, adres email leasing@sgef.pl lub tel. +48 22 528 46 00 
2.    W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email:  leasing@sgef.pl
3.    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
•    art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w przypadku przekazania przez Panią/ Pana danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach.
4.    Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. 
5.    Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody a także po upływie okresu, podczas którego Administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (3 lata).  W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od uzyskania zgody lub do momentu jej wycofania. 
6.    Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pani/ Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest dobrowolne i nie jest konieczne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

PORTFOLIO RISK ANALYST

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

We belong to the international financial group Societe Generale. We are part of Societe Generale Equipment Finance, the largest leasing group in Europe.

We have been successfully operating on the Polish market for 23 years. We finance machinery and equipment, means of transport and technology, offering our clients leasing, loans and other financial solutions.

Thanks to belonging to the Group, we guarantee solid financial security, and our specialists provide the highest level of services and serve with great knowledge of the domestic market, industries, procedures and legislative solutions.

We work with suppliers who offer services on a global scale, thanks to which we ensure profitable transactions for our clients.

We have 4 branches in Poland, with the head office in Warsaw.

Our internal cooperation is based on mutual respect, tolerance for individual differences, promoting dialogue and sharing knowledge. We work similarly with our clients. We help them in the implementation of projects, while paying attention to any risks associated with it. We take care to observe the principles of transparency, the highest ethical standards and reliability of information.

We recruit only based on our requirements and the individual advantages of each candidate. We develop the professional skills of employees and increase their scope of responsibility, avoiding any kind of discrimination.

Due to organizational changes and development of the company we are looking for candidates for a position:

PORTFOLIO RISK ANALYST

Miejsce pracy: Warszawa

We are looking for a Portfolio Risk Analyst who will both be in charge to analyse and monitor our Portfolio and actively participate in automation of reporting and risk decision.

Key Responsibilities:

 • Comprehensive analysis of the current state of the leasing/ loan portfolio
 • Participation in the development of optimal strategies for managing the quality of the portfolio and effective instruments for controlling credit risk (working with external databases, searching for insights, proposing adjustment or risk policies etc.)
 • Participating in the development of automation of risk decision
 • Preparation of regular reports, forecasts and ad-hoc risk analysis related to credit risk issues
 • Automation of the reporting system and support of current software algorithms in IT systems
 • Control of credit risk limits

Requirements:

 • Higher education
 • At least 3 years of experience in analysing loan portfolios, credit risk and reporting
 • Skills of modelling and statistical analysis is an advantage
 • Skills of working with internal and external databases
 • Analytical mind, proactive behaviour, ready to propose new ideas
 • Good communication skills
 • Advanced Excel user, knowledge of SQL/ VBA
 • Knowledge of R/Python will be considered an asset
 • Good English level

We offer:

 • Employment under a contract of employment
 • Attractive salary
 • Stable work in a pleasant atmosphere, in a dynamic and challenging environment and in a supportive team
 • Work in an international structure and development opportunities
 • Attractive office location in the center of Warsaw
 • Non-wage benefits (including Multisport card, medical package, life insurance, social package)
 • Flexible working hours, including partial remote work

W procesie rekrutacji postępujemy zgodnie z przepisami prawa dlatego prosimy o przekazywanie danych w zakresie określonym określonych w art. 22.1, par. 1. Kodeksu Pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, bardzo prosimy o zamieszczenie w swoim zgłoszeniu wymaga to Pani/ Pana wyraźnej poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., a także podmioty z grupy Societe Generale również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (przez okres _____ miesięcy od daty złożenia).

1.    Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa, adres email leasing@sgef.pl lub tel. +48 22 528 46 00 
2.    W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email:  leasing@sgef.pl
3.    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
•    art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w przypadku przekazania przez Panią/ Pana danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach.
4.    Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. 
5.    Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody a także po upływie okresu, podczas którego Administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (3 lata).  W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od uzyskania zgody lub do momentu jej wycofania. 
6.    Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pani/ Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest dobrowolne i nie jest konieczne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).