E-faktura

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej usługi. Mogą już Państwo korzystać z e-faktury, która umożliwia otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej usługi, prosimy o udzielenie nam zgody na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. W tym celu należy jedynie wypełnić druk Zgody na e-fakturę i odesłać go z dopiskiem na kopercie „e-faktura” na adres:

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
“e-faktura”

Dokumenty będą generowane w formacie PDF i przesyłane pocztą elektroniczną w formie załącznika opatrzonego bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym na wskazany/e przez Państwa adres/y poczty elektronicznej.

W najbliższym czasie otrzymają też Państwo pocztą wspomniany formularz zgody wraz z prośbą o wypełnienie i odesłanie go do nas. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Usługa jest bezpłatna, a jej zadaniem jest ułatwienie Państwu rozliczania się z podpisanych umów. Nie bez znaczenia jest także fakt dużych oszczędności papieru oraz – w naturalnej konsekwencji – eksploatacji naszego środowiska.

Pytania w tej sprawie mogą Państwo kierować do swojego opiekuna lub na ogólny adres firmy leasing@sgef.pl.