Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu.

Jej atrakcyjność dla przedsiębiorców wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu.
Leasing operacyjny jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych z wyłączeniem umów, których przedmiotem są samochody osobowe.

Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej wartość końcową, która jest zazwyczaj niższa od wartości rynkowej środka trwałego.

Leasing operacyjny, oprócz wielu innych korzyści, przede wszystkim zapewnia tarczę podatkową firmom generującym zyski: im niższa stawka amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, tym większe korzyści podatkowe.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z leasingu operacyjnego prosimy o przesłanie wiadomości na adres oferta@sgef.pl lub o wypełnienie formularza kontaktowego.