Nagrody

2019

 • Europejski Leasingodawca Roku

W dniu 28 listopada 2019 roku w Barcelonie, w Hiszpanii odbyła się 15 edycja konferencji Leasing Life Awards. Societe Generale Equipment Finance otrzymała podczas ceremonii nagrodę “Europejskiego Leasingodawcy Roku”. Nagroda jest wyrazem uznania dla pracy zespołowej wszystkich jednostek SGEF działających w 40 krajach. Potwierdza zgodność z naszą Wizją i mottem: Być dostawcą najlepszych innowacyjnych i elastycznych rozwiązań służących finansowaniu urządzeń i zarządzaniu nimi – i potwierdza naszą pozycję lidera w Europie, którą osiągnęliśmy dzięki konsekwentnemu koncentrowaniu się na doświadczeniu klienta, zaangażowaniu w finansowanie światowej gospodarki i transformacji cyfrowej.

2018

 • Partner Finansowania Fabrycznego
 • Ambasador branży

Podczas ceremonii rozdania nagród Leasing Life w Tallinie 15 listopada 2018 roku, Societe Generale Equimpment Finance otrzymała dwie nagrody: “Europejski Wynajmujący Roku”, a także “Ambasador Branży”, który został przyznany Johnowi Rees pełniącego funkcję Chief Commercial Officer w Societe Generale Equipment Leasing.

2017

nagroda2016

 • Partner Finansowania Fabrycznego
 • Europejski Champion Finansowania MŚP

Tytuł Partnera Finansowania Fabrycznego został przyznany jako uznanie za wieloletnią współpracę Societe Generale Equipment Finance z liczną grupą międzynarodowych dostawców w sektorach transportu, high-tech i przemysłu.

W odniesieniu do nagrody Europejskiego Championa Finansowania MŚP, jurorzy wysoko ocenili zaangażowanie SGEF na rynku MŚP, w tym podejście do projektowania i wdrażania produktów dla małych firm. SGEF otrzymała tę nagrodę już czwarty rok z rzędu.

2016

nagroda2016

 • Europejski Champion Finansowania MŚP
 • Lifetime Achievement Award dla Benoit Chenu, specjalnego doradcy CEO
 • Champion Finansowania MŚP

Przy okazji wręczenia nagrody “Europejskiego Championa MŚP 2016”, sędziowie szczególnie pochwalili zaangażowanie SGEF w rynek małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podejście do projektowania i wdrażania wspólnych produktów z małymi firmami. SGEF otrzymała tę nagrodę po raz czwarty z rzędu. Panel sędziów, specjalistów i profesjonalistów wyróżnił także Benoit Chenu, który przez ponad 40 lat jest aktywny w branży leasingowej i przyczynił się do wzrostu SGEF na przestrzeni lat. Benoit rozpoczął pracę w Societe Generale w 1980 roku, kiedy bank nabył “Diebolda Computer Leasing”, co doprowadziło do utworzenia SGEF w roku 1997. Pełnił funkcję Chief Commercial Officer do 2014 roku, kiedy to został mianowany specjalnym doradcą CEO.

2015

zakladka nagrody 2015

 • Champion Finansowania MŚP
 • Partner Finansowania Fabrycznego
 • Europejski Leasingodawca Roku

Societe Generale Equipment Finance otrzymała tytuły w trzech kategoriach. Przedstawiciele firmy odebrali nagrody 3 grudnia 2015 podczas ceremonii zorganizowanej przez Leasing Life w Budapeszcie.

2014

zakladka nagrody 2014

 • Champion Finansowania MŚP
 • Partner Finansowania Fabrycznego

Societe Generale Equipment Finance otrzymała tytuły w trzech kategoriach. Nagrody zostały odebrane 27 listopada w Warszawie. Dodatkowo została wyróżniona tytułem Ambasadora Przemysłu przyznanym Patrickowi Gouin, Dyrektorowi Startegii o Optymalizacji Biznesu.

2013

zakladka nagrody 2013

 • Champion Finansowania MŚP

Po raz drugi z rzędu Societe Generale Equipment Finance otrzymała tytuł Championa Finansowania MŚP przyznany podczas uroczystości Leasing Life 6 grudnia w Berlinie. Firma odebrała wyróżnienie za „szeroki zasięg działalności, podejście do projektowania i wdrażania usług zgodnie z oczekiwaniami klientów z sektora małych firm zakorzenione w kulturze organizacji w celu wspierania MŚP w Europie”.

2012

zakladka nagrody 2012

 • Europejski Leasingodawca Roku
 • SME Champion of the Year

Societe Generale Equipment Finance otrzymała tytuły „Europejskiego Leasingodawcy Roku” oraz „Championa Finansowania MŚP” podczas ceremonii Leasing Life odbywającej się w Barcelonie 29 listopada. Nagroda Europejskiego Leasingodawcy Roku przyznana została w uznaniu SGEF jako silnego lidera branży, a nagroda „Championa Finansowania MŚP” dowodzi bezspornie, że wspieranie gospodarki realnej poprzez MŚP jest sercem biznesu SGEF.

2011

zakladka nagrody 2011

 • Partner Finansowania Fabrycznego

W dniu 3 listopada Societe Generale Equipment Finance otrzymała nagrodę podczas uroczystej konferencji z wręczeniem nagród Leasing Life w Monachium. Na tle głównych międzynarodowych firm konkurencyjnych SGEF została wyróżniona jako Partner Finansowania Fabrycznego za „konsekwencję rozwoju w obszarze usług finansowych dla dostawców poprzez budowanie i wzmacnianie partnerstwa, rozwijanie twórczych strategii sprzedażowych i oferty dla vendorów reprezentujących szerokie spektrum branż”.

2010

 • Europejski Leasingodawca Roku
 • Partner Finansowania Fabrycznego

W dniu 4 listopada SG Equipment Finance zdobyła dwa wyróżnienia podczas Ceremonii wręczenia nagród Leasing Life zorganizowanej w Milanie. Po raz pierwszy w historii tej uroczystości zdarzyło się przyznanie aż dwóch nagród jednej firmie.

Wcześniej SGEF była wyróżniana w latach 2007 i 2008.