SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Societe Generale Equipment Finance wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dzięki obecności w 42 krajach, Societe Generale Equipment Finance wspomaga ponad 140 000 małych i średnich firm europejskich w ich inwestycjach, zarówno w zakresie wymiany sprzętu i doposażenia, jak też rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach swojej działalności, dzięki umowom podpisanym z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (EBC, EBOR, EBI, CEB), Societe Generale Equipment Finance umożliwia europejskim MŚP pozyskanie funduszy na specjalnych warunkach. Powstały także programy finansowania dedykowane branży rolniczej ułatwiające jej dostęp do dotacji europejskich.

Na rynku polskim SG Equipment Leasing Polska współpracuje z przedsiębiorcami od ponad 20 lat. Dysponuje znajomością specyfiki różnorodnych branż reprezentowanych przez ponad 5 000 klientów, dostosowała wewnętrzne procedury do wymagań polskiego prawa, potrzeb klientów i współpracujących z nią dostawców, co dodatkowo ułatwia przedsiębiorcy proces zakupu środków trwałych. Usługi finansowe kierowane do dostawców pozwalają im zamawiać większe partie maszyn i dzięki temu lepiej przygotowują na wysokie oczekiwania rynku.

SG Equipment Leasing Polska co roku znajduje swoje miejsce w dwóch zestawieniach: Rzeczpospolitej publikującej najbardziej prestiżowy ranking 500 funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw, oraz Gazety Finansowej publikującej Złotą Setkę największych instytucji finansowych w Polsce.

Na depozytowym rynku niemieckim Societe Generale Equipment Finance utworzyła innowacyjny bank internetowy działający pod marką GEFA Banku. Środki zebrane od klientów wykorzystywane są do finansowania niemieckich MŚP zgodnie z przyjętym zobowiązaniem wyrażonym w motto: „Interests made in Germany”.

Societe Generale Equipment Finance uczestniczy także w finansowaniu sektora medycznego poprzez joint venture z Philips Medical Capital.

To silne globalne zaangażowanie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zostało uznane przez panel niezależnych analityków, profesjonalistów i doradców w zakresie finansowania środków trwałych i leasingu, który przyznał Societe Generale Equipment Finance tytuł Championa Finansowania MŚP już po raz trzeci z rzędu w konkursie organizowanym corocznie przez Leasing Life.