Finansowanie stanów magazynowych

Usługa ta polega na nabyciu przez SG Equipment Leasing Polska dóbr inwestycyjnych, a następnie przekazaniu ich Państwu w celu dalszej odsprzedaży lub użytkowania przez klienta końcowego na podstawie umowy leasingu. Dzięki temu nie muszą Państwo angażować i zamrażać własnych środków finansowych, lub korzystać z drogiego i często wymagającego dodatkowych zabezpieczeń kredytu obrotowego.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt: produkty@sgef.pl