SG Equipment Leasing Polska wobec sytuacji kryzysowej

Szanowni Klienci,

W związku z globalnym kryzysem wywołanym przez koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, SG Equipment Leasing Polska dostosowała swoją działalność operacyjną do sytuacji tak, aby jak najlepiej chronić zdrowie pracowników i klientów. Jednocześnie zapewniamy stabilne funkcjonowanie firmy i bieżącą obsługę Państwa spraw.

W trosce o ochronę naszych zespołów, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i władz lokalnych, od kilku tygodni podejmujemy decyzje, których głównym celem jest pomoc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się epidemii poprzez wdrożenie wszystkich odpowiednich środków zapobiegawczych: zasad higieny, środków dystansowania, ograniczeń podróży, ograniczania spotkań grupowych i wydarzeń.

Obecny kryzys jest bezprecedensowy i ma wiele twarzy: jest to przede wszystkim kryzys zdrowotny, ale staje się także kryzysem gospodarczym. Zgodnie ze stanowiskiem Związku Polskiego Leasingu zależy nam na umożliwieniu naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Wdrożyliśmy plan ciągłości działania i środki zaradcze odpowiadające na bieżące potrzeby klientów. Sytuacja jest monitorowana zarówno przez Zarząd, jak również centralę firmy na poziomie Grupy i dostosowywana do zmieniających się warunków i zaleceń władz lokalnych i WHO.

Posted in Aktualności.