Oświadczenie ws. rachunków bankowych na „Białej liście”

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2019 roku uległy zmianie przepisy w zakresie Ustawy o podatku od towarów i usług. Została wprowadzona tzw. „Biała lista” podatników VAT, która pomaga w szybkiej weryfikacji podatników.

CZY SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. O.O. JEST NA “BIALEJ LIŚCIE”
Dane SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. znajdują się na „Białej liście”, niemniej odbieramy z Państwa strony zapytania odnośnie numerów rachunków widocznych na wystawianych przez nas fakturach.

Chcąc wyjaśnić wątpliwości informujemy, że rachunki rozliczeniowe wskazywane na fakturach z tytułu zawartych umów nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Prawa bankowego. Są to rachunki wirtualne/ subkonta oparte na usłudze SIMP (systemie identyfikacji masowych płatności) i w związku z tym nie podlegają ujawnieniu na „Białej liście”.

Jednocześnie rachunki te są powiązane z rachunkami ujawnionymi na „Białej liście” i zwracają pozytywny wynik sprawdzenia po numerze rachunku („Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”).

JAK TO SPRAWDZIĆ
Mogą Państwo zweryfikować to stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdującej się pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Widoczny na fakturze rachunek dla waluty EUR  jest powiązany z rachunkiem 38 1840 0007 2212 1880 0819 0910. Po wprowadzeniu numeru rachunku z faktury do okienka na stronie pod linkiem otrzymają Państwo potwierdzenie poprawnej weryfikacji SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jako czynnego płatnika VAT.

Widoczny na fakturze rachunek dla waluty PLN  jest powiązany  z rachunkiem 89 1840 0007 2212 1880 0810 1819. Po wprowadzeniu numeru rachunku z faktury do okienka na stronie pod linkiem otrzymają Państwo potwierdzenie poprawnej weryfikacji SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jako czynnego płatnika VAT.

Posted in Aktualności.