E-faktura

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej usługi. Mogą już Państwo korzystać z e-faktury, która umożliwia otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej usługi, prosimy o udzielenie nam zgody na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. W tym celu należy jedynie wypełnić druk Zgody na e-fakturę i odesłać go z dopiskiem na kopercie „e-faktura” […]

Likwidacja szkód

Obsługa szkód i kradzieży Dział obsługi szkód i kradzieży obsługuje wszelkie sprawy dotyczące uszkodzenia bądź kradzieży przedmiotu leasingu. Poniżej znajdą Państwo pełną instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych okoliczności. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą. Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody? 1. Zgłoś szkodę na policję. • W przypadku kolizji: Należy […]

Ubezpieczenia

SG Equipment Leasing Polska oferuje klientom pakiet ubezpieczeń na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowo-zakresowych. Istnieje możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w poczet rat leasingowych.   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 1. Ubezpieczenie OC jest regulowane Ustawą i obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium określonym w polisie ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu OC […]

Usługi

Naszymi Klientami są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak też międzynarodowe korporacje oraz instytucje samorządowe. Jak pomagamy: • wspieramy dostawców i przedsiębiorców z różnych branż • projektujemy i realizujemy koncepcje finansowania ruchomych środków trwałych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów w Polsce i Europie. • pomagamy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. Leasing jest alternatywną wobec kredytu […]

Finansowanie stanów magazynowych

Usługa ta polega na nabyciu przez SG Equipment Leasing Polska dóbr inwestycyjnych, a następnie przekazaniu ich Państwu w celu dalszej odsprzedaży lub użytkowania przez klienta końcowego na podstawie umowy leasingu. Dzięki temu nie muszą Państwo angażować i zamrażać własnych środków finansowych, lub korzystać z drogiego i często wymagającego dodatkowych zabezpieczeń kredytu obrotowego. W celu uzyskania […]

Wykup wierzytelności

Jeżeli udzielają Państwo kredytu kupieckiego swoim kontrahentom, możemy go refinansować poprzez wykup wierzytelności. Usługa ta umożliwia Państwu oferowanie kontrahentom konkurencyjnych warunków sprzedaży dzięki rozłożeniu płatności w czasie na okres od kilku do 60 miesięcy. Zalety tego rozwiązania to udostępnienie kontrahentom odroczonych terminów płatności i zwiększenie dostępności oferowanych przez Państwa urządzeń. Usługa polega na wykupieniu przez […]