Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest publikowana przez SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o.)

ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000069556

NIP: 526-174-03-88
REGON: 012384296

This website is hosted by: SG EQUIPMENT LEASING POLAND Limited liability company
(SG EQUIPMENT LEASING POLAND LLC)

Główne regulacje prawne:
Spółka SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. działa na podstawie
kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 200 roku oraz kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

Posted in Bez kategorii.