A+ / A / A-
EN PL
Polska

Ubezpieczenie statków powietrznych

Ubezpieczenie statków powietrznych

Rodzaje ubezpieczeń

 1. Ubezpieczenie statków powietrznych od szkód materialnych (aerocasco – AeC)
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Użytkownika / operatora statku powietrznego względem osób trzecich
 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Użytkownika / operatora ) / przewoźnika statku powietrznego względem osób biorących udział w locie nie będących członkami załogi / pasażerów oraz ładunków
 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu towarów
 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członów załogi (NNW)Rodzaj wykonywanych lotów (możliwych do ubezpieczenia w zależności od deklaracji Korzystającego):
  *loty dyspozycyjne na potrzeby użytkownika
  *loty turystyczne i widokowe
  *loty doszkalające (podnoszenie kwalifikacji) – za wyjątkiem lotów próbnych doświadczalnych (licencja pilota doświadczalnego),
  *loty agrotechniczne,
  *loty fotometryczne,
  *loty szkoleniowe (szkolenie podstawowe) – za wyjątkiem szkoleń w ramach aeroklubów,
  *loty szkoleniowe na typ
  *loty w ramach zawodów, loty akrobacyjne, loty pokazowe,
  *loty wykonywane w celu uzyskania certyfikacji władz lotniczych RP – za wyjątkiem lotów próbnych doświadczalnych i na prototypach statków powietrznych
  *komercyjny przewóz pasażerów
  *komercyjny przewóz cargo
  *loty przeciwpożaroweUbezpieczenie aerocasco
  Podstawa ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest statek powietrzny.
  *PZU
  *Warta
  *Hestia
  *Generali
  *RiskPoint
  *Beta Aviation

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC Użytkownika statku powietrznego, przewoźnika lotniczego
  Podstawa ubezpieczeń OC:
  1.Rozporządzenie (WE) Nr 285/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.04.2010 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych,
  2.Rozporządzenie Minister Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. Z 2004 r., Nr 110, poz. 1168) z późniejszymi zmianami,
  3.Ustawa z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Z 2003 r., Nr 124, poz. 1152)

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi statku powietrznego (NNW)
  Podstawa ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest statek powietrzny.
  *PZU
  *Warta
  *Hestia
  *Generali

PAGETOP

Dołącz do nas