EN PL
A+ / A / A-
EN PL
SGEF Polska

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

 1.  Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium określonym w polisie ubezpieczenia.
 2.  W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych:

         * w przypadku szkód na osobie – 2.500.000Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

  1.  Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium określonym w polisie ubezpieczenia.
  2.  W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych:
    * w przypadku szkód na osobie – 2.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

   * w przypadku szkód w mieniu – 500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

  3.  Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej niż suma określona powyżej.

  Do pobrania formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

PAGETOP

Dołącz do nas