EN PL
A+ / A / A-
EN PL
SGEF Polska

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

  1. Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich.
  2. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.
  3. Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW poszczególnych Towarzystw znajdują się w poniższych plikach:
*PZU dla polis zawartych do dnia 15/10/2014 (włącznie)

*PZU dla polis zawartych od dnia 16/10/2014
*Allianz
*Compensa

PAGETOP

Dołącz do nas