A+ / A / A-
EN PL
Polska

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (Agro)

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (Agro)

 
 1. Sumą ubezpieczenia jest wartość początkowa fakturowa netto lub brutto (nowa odtworzeniowa) – w zależności od wysokości finansowania, każdego przedmiotu leasingu.
 2. Suma ubezpieczenia każdego przedmiotu leasingu ustalana jest w umowie ubezpieczenia na okres 12 miesięcy.
 3. Wartość przedmiotów leasingu oraz sum ubezpieczenia dla tych przedmiotów w drugim roku i kolejnych latach obowiązywania umowy leasingowej, będzie równa:
  *Dla maszyn rolniczych (sprzętu) do 12 miesiąca eksploatacji włącznie – 100% wartości fakturowej,
  *Dla maszyn rolniczych (sprzętu) od 13 do 24 miesiąca eksploatacji włącznie – 86% wartości fakturowej,
  *Dla maszyn rolniczych (sprzętu) od 25 do 36 miesiąca eksploatacji włącznie – 74% wartości fakturowej,
  *Dla maszyn rolniczych (sprzętu) od 37 do 48 miesiąca eksploatacji włącznie – 64% wartości fakturowej,
  *Dla maszyn rolniczych (sprzętu) od 49 do 60 miesiąca eksploatacji włącznie – 56% wartości fakturowej,
 4. Udział własny Korzystającego (franszyza redukcyjna):
  4.1 W przypadku kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) lub jej części z placu składowego lub podwórza, które nie spełnia wymogów zabezpieczenia (Wymagania dotyczące zabezpieczeń – Agro PDF), Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając udział własny w szkodzie w wysokości 10% wartości szkody. Udział własny jest potrącany tylko w odniesieniu do maszyn rolniczych (sprzętu) będących pojazdami samobieżnymi.4.2 W przypadku kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) lub jej części będącej pojazdem samobieżnym z miejsca innego niż określone w ust. 1, 3, 5 w Wymaganiach dotyczących zabezpieczeń, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając udział własny w szkodzie w wysokości 20% wartości szkody.4.3 Udziałów własnych nie stosuje się w przypadku udokumentowanego posiadania przez maszynę rolniczą (sprzęt) będącą pojazdem samobieżnym, przynajmniej jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego trwale zamontowanego w pojeździe w procesie produkcji pojazdu lub zamontowanego poza procesem produkcji przez podmiot profesjonalnie trudniący się montażem tych zabezpieczeń. Za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe uznawane są homologowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, urządzenia takie jak: autoalarm, mechaniczna blokada skrzyni biegów, immobiliser, jak również urządzenie z funkcją antynapadową lub antyporwaniową.Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
  *SWU Concordia Agro dla polis zawartych od dnia 1 września 2017 roku.
  *SWU Concordia Agro dla polis zawartych od dnia 1 września 2017 roku.

PAGETOP

Dołącz do nas