A+ / A / A-
EN PL
Polska

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

 • Przedmiot ubezpieczenia:
  a.Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie objęte umową leasingu.
  b.Sumą ubezpieczenia jest wartość początkowa fakturowa netto (nowa odtworzeniowa) każdego przedmiotu leasingu, najmu lub dzierżawy.
  c.Suma ubezpieczenia każdego przedmiotu leasingu ustalana jest w umowie ubezpieczenia na okres 12 miesięcy.
  d.Wartość przedmiotów leasingu oraz sum ubezpieczenia dla tych przedmiotów w drugim roku i kolejnych latach obowiązywania umowy leasingowej, jest równa wartości przedmiotu leasingu w pierwszym roku ubezpieczenia.
 • Udział własny Korzystającego (franszyza redukcyjna) zgodnie z tabeląAllianz:
  Rodzaj ubezpieczenia     Wysokość franszyzy redukcyjnej

  • All Risk maszyny:     300 zł
  • Awaria maszyny:     1.000 zł
  • All Risk sprzętu elektronicznego:     500 zł
  • All Risk wózków widłowych:     1.000 zł
  • All Risk maszyn i urządzeń budowlanych:     1.000 zł
  • All Risk żurawi samojezdnych:     5% szkody, min. 1.000 zł
  • kontenery:     300 zł
  • maszyny rolnicze:     300 zł
  • w odniesieniu do ekranów LED-owych:     500 zł
  • pozostałe mienie:     300 zł
  • w odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego, w tym przenośnego sprzętu medycznego (w razie upadku lub kradzieży):     25% nie mniej niż 500 zł
 • PZU:
  Rodzaj ubezpieczenia     Wysokość franszyzy redukcyjnej

  • Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe     1.000 zł
  • Sprzęt elektroniczny     500 zł
  • Mobilne maszyny i urządzenia     1.000 zł na terytorium RP; poza granicami kraju 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł
  • Tabor kolejowy     5% nie mniej niż 3.000 zł
 • Generali:
  Rodzaj ubezpieczenia    Wysokość franszyzy redukcyjnej

  • Przenośny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego)      100 zł
  • Przenośny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego)      500 zł
  • Stacjonarny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego)      100 zł
  • Stacjonarny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego)      500 zł
  • Stacjonarny sprzęt medyczny      500 zł
  • Przenośny sprzęt medyczny      500 zł
  • Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe, wyposażenie     300 zł
  • Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe (szkody powstałe wskutek awarii)     1.000 zł
  • Żurawie samojezdne     5% szkody nie mniej niż 2.000 zł
  • Maszyny rolnicze i leśne mobilne i samojezdne     franszyza integralna 300 zł
  • Maszyny rolnicze i leśne mobilne i samojezdne (szkody powstałe wskutek awarii)      1.000 zł
  • Maszyny budowlane stacjonarne     1.000 zł
  • Maszyny budowlane mobilne i samojezdne oraz wózki widłowe      1.000 zł
  • Kontenery, hale namiotowe i stalowe     300 zł
  • Środki obrotowe stanowiące zabezpieczenie umów pożyczek, będące przedmiotem przywłaszczenia na zabezpieczenie pożyczek, przechowywane w magazynach i na placach dostawców     300 zł
  • Montaż maszyn     5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł
 • Zakres ochrony znajduje się w aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw:
  Allianz:
  *OWU Allianz Biznes PLUS
  *OWU maszyn
  *OWU sprzętu elektronicznego
  *OWU maszyn i urządzeń budowlanychPowyższe OWU mają zastosowanie do:

  Maszyny stacjonarne
  OWU Allianz Biznes PLUS (ryzyka zewnętrzne, np. pożar powódź itp)
  OWU maszyn (awaria)

  Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (medyczny i zwykły)
  OWU sprzętu elektronicznego

  Maszyny budowlane i wózki widłowe
  OWU maszyn i urządzeń budowlanych za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie OWU maszyn

  Żurawie samojezdne
  OWU maszyn i urządzeń budowlanych

  Kontenery
  OWU Allianz Biznes Plus

  Maszyny rolnicze
  OWU maszyn i urządzeń budowlanych

  Pozostałe mienie (np. meble)
  OWU Allianz Biznes PLUS

  Stoki magazynowe
  OWU Allianz Biznes PLUS

  PZU:
  *OWU mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego
  *OWU maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
  *OWU ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
  *OWU casco pojazdów szynowych

  Powyższe OWU mają zastosowanie do:

  Maszyny budowlane
  OWU maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

  Maszyny stacjonarne
  OWU mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego
  OWU ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (np. awaria)

  Tabor kolejowy
  OWU casco pojazdów szynowych

  Generali:

 • *Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu
 • *Ogólne Warunki Ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od wszelkiego ryzyka
 • *Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia
 • *Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii
 • *Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
 • *Minimalne wymagane zabezpieczenia
 • Powyższe OWU mają zastosowanie do:

  Sprzęt elektroniczny przenośny i stacjonarny
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od wszelkiego ryzyka

  Sprzęt medyczny przenośny i stacjonarny
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od wszelkiego ryzyka

  Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia
  2. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii

  Żurawie samojezdne
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych

  Maszyny leśne mobilne i samojezdne
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
  2. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii

  Maszyny rolnicze mobilne i samojezdne
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
  2. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii

  Maszyny budowlane stacjonarne
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
  2. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii

  Maszyny budowlane mobilne i samojezdne oraz wózki widłowe
  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
  2. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie o awarię, wówczas dodatkowo mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od awarii

  Kontenery, hale namiotowe i stalowe
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

  Środki obrotowe stanowiące zabezpieczenie umów pożyczek, będące przedmiotem przywłaszczenia na zabezpieczenie pożyczek, przechowywane w magazynach i na placach dostawców
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

  Przedmioty wymagające montażu
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu

PAGETOP

Dołącz do nas