A+ / A / A-
EN PL
Polska

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

SG Equipment Leasing Polska oferuje klientom pakiet ubezpieczeń na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowo-zakresowych.

Istnieje możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w poczet rat leasingowych.

 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

 

  • Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

 

PZU

COMPENSA

ALLIANZ

HESTIA

WARTA

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

PZU

COMPENSA

ALLIANZ

HESTIA

 

  • Zielona Karta (ZK)

 

PZU

COMPENSA

HESTIA

 

  • Auto Szyba – ubezpieczenie dodatkowe zawierane na prośbę Klienta

 

PZU

HESTIA

WARTA

 

PZU

COMPENSA

ALLIANZ

HESTIA

 

  • Ubezpieczenia majątkowe

 

ALLIANZ

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość franszyzy redukcyjnej
All Risk maszyny 300 zł
Awaria maszyny 1.000 zł
All Risk sprzętu elektronicznego 500 zł
All Risk wózków widłowych 1.000 zł
All Risk maszyn i urządzeń budowlanych 1.000 zł
All Risk żurawi samojezdnych 5% szkody, min. 1.000 zł
Kontenery 300 zł
Maszyny rolnicze 300 zł
Ekrany LED-owe 500 zł
Pozostałe mienie 300 zł
Sprzęt elektroniczny przenośny, w tym przenośny
sprzęt medyczny (w razie upadku lub kradzieży)
25% nie miej niż 500 zł

PZU

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość franszyzy redukcyjnej
Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe 1.000 zł
Sprzęt elektroniczny 500 zł
Mobilne maszyny i urządzenia 1.000 zł na terytorium RP; poza granicami kraju 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł
Tabor kolejowy 5% nie mniej niż 3.000 zł

GENERALI

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość franszyzy redukcyjnej
Przenośny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego) 100 zł
Przenośny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego) 500 zł
Stacjonarny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego) 100 zł
Stacjonarny sprzęt elektroniczny dla mienia o wartości jednostkowej przekraczającej 2000 PLN (z wyłączeniem sprzętu medycznego) 500 zł
Stacjonarny sprzęt medyczny 500 zł
Przenośny sprzęt medyczny 500 zł
Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe, wyposażenie 300 zł
Stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe (szkody powstałe wskutek awarii) 1.000 zł
Żurawie samojezdne 5% szkody nie mniej niż 2.000 zł
Maszyny rolnicze i leśne mobilne i samojezdne franszyza integralna 300 zł
Maszyny rolnicze i leśne mobilne i samojezdne (szkody powstałe wskutek awarii) 1.000 zł
Maszyny budowlane stacjonarne 1.000 zł
Maszyny budowlane mobilne i samojezdne oraz wózki widłowe 1.000 zł
Kontenery, hale namiotowe i stalowe 300 zł
Środki obrotowe stanowiące zabezpieczenie umów pożyczek, będące przedmiotem przywłaszczenia na zabezpieczenie pożyczek, przechowywane w magazynach i na placach dostawców 300 zł
Montaż maszyn 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł
PAGETOP

Dołącz do nas