EN PL
A+ / A / A-
EN PL
SGEF Polska

Wykup wierzytelności

Wykup wierzytelnosci

Jeżeli udzielają Państwo kredytu kupieckiego swoim kontrahentom, możemy go refinansować poprzez wykup wierzytelności. Usługa ta umożliwia Państwu oferowanie kontrahentom konkurencyjnych warunków sprzedaży dzięki rozłożeniu płatności w czasie na okres od kilku do 60 miesięcy. Zalety tego rozwiązania to udostępnienie kontrahentom odroczonych terminów płatności i zwiększenie dostępności oferowanych przez Państwa urządzeń.

Usługa polega na wykupieniu przez SG Equipment Leasing Polska wierzytelności (zobowiązań pieniężnych) wynikających z umowy sprzedaży/ dostawy pomiędzy dostawcą a jego klientem. Za powstałą wierzytelność klienta wobec dostawcy, SG Equipment Leasing Polska płaci kwotę równą cenie środka trwałego, czyli zdyskontowaną wartość przyszłych należności wynikających z umowy sprzedaży/ dostawy.

Struktura transakcji

• Dostawca oferuje klientowi płatność rozłożoną w czasie na okres do 60 miesięcy.
Warunki finansowe, na jakich kredyt zostanie zaaprobowany są uzgadnianie z SG Equipment Leasing Polska. Po wstępnej akceptacji warunków przez klienta, SG Equipment Leasing Polska dokonuje analizy finansowej firmy klienta oraz podejmuje decyzję kredytową. W jej wyniku dostawca i kontrahent podpisują umowę sprzedaży/ dostawy.

• Dostawca i SG Equipment Leasing Polska zawierają umowę wykupu wierzytelności. Na jej podstawie SG Equipment Leasing Polska przelewa na rachunek dostawcy środki w wysokości 100% wartości finansowanego przedmiotu. Kontrahent zostaje powiadomiony o dokonaniu cesji należności (sprzedaży wierzytelności do SG Equipment Leasing Polska).

• Przez okres ustalony w umowie sprzedaży/ dostawy (np. 60 miesięcy) klient realizuje ustalone harmonogramem płatności na rzecz SG Equipment Leasing Polska.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt: produkty@sgef.pl.

PAGETOP

Dołącz do nas