A+ / A / A-
EN PL
Polska

> Polityka dotycząca danych

  • Home >
  • > Polityka dotycząca danych

Societe Generale, której częścią jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., jest ważnym graczem w sektorze usług finansowych z ponad 31 milionami osób, specjalistów, firm i instytucji finansowych, jako klientów na całym świecie. W trakcie swojej działalności jednostki Grupy zawsze gromadziły, wykorzystywały i przetwarzały pewną ilość danych osobowych swoich klientów, aby móc oferować im usługi najbardziej odpowiadające ich potrzebom i ciągle polepszać swoją ofertę.

W cyfrowej erze, wolumen danych dostępnych ciągle wzrasta, umożliwiając jednostkom Grupy oferowanie produktów i usług, które są coraz bardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb klientów.

Z tego powodu Grupa Societe Generale, zdając sobie sprawę, jak ważne jest dla klientów posiadanie kontroli nad swoimi danymi osobowymi potwierdza swoje zaangażowanie żeby być odpowiedzialnym graczem, jeśli chodzi o przetwarzanie danych. W niniejszym dokumencie Grupa dzieli się swoją polityką i kluczowymi zasadami dotyczącymi ochrony i wykorzystywania danych osobowych. Te procedury i zasady zostaną dostosowane do każdej jednostki Grupy i lokalizacji geograficznej, w której działa Grupa, zgodnie z lokalnymi regulacjami.

1. Nasze zobowiązanie do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów

Jako odpowiedzialna grupa bankowa dokładamy wszelkich starań, aby chronić i zabezpieczać dane osobowe klientów przed nieautoryzowanymi próbami ich użycia lub ujawnienia oraz przeciwko wszelkim ujawnieniom, które nie są zgodne z naszymi zobowiązaniami w zakresie ochrony danych.

Ochrona i odpowiedzialne korzystanie z danych osobowych zawsze stanowiły kluczowy element w działalności różnych jednostek Grupy. Mamy spore i mocne doświadczenie świadczące o tym, że nasza Grupa jest zaufanym graczem w zarządzaniu danymi osobowymi naszych klientów.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady, procedury i narzędzia, aby rygorystycznie zabezpieczyć nasze operacje i systemy informatyczne.

2. Nasze zobowiązanie do wykorzystania danych w sposób etyczny oraz w poszanowaniu prywatności w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi naszych klientów.

Dane osobowe naszych klientów są ważne i cenne. Zobowiązujemy się do ich etycznego i odpowiedzialnego wykorzystywania w celu obsługi naszych klientów. Zobowiązujemy się gromadzić tylko te dane, które są niezbędne do wykonywania naszej działalności. Używamy tych danych w celu oferowania usług i produktów bankowych najwyższej, jakości, które są najbardziej efektywne i dopasowane do oczekiwań i preferencji naszych klientów.

Zobowiązujemy się nie udostępniać danych osobowych naszych klientów spoza Grupy Societe generale, chyba, że wymagają tego przepisy.

W tym celu zapewniamy szkolenia i rozwijamy poczucie odpowiedzialności wśród naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Nasze zobowiązanie do zagwarantowania jasnych i przejrzystych informacji

Gwarantujemy naszym klientom, że będziemy dostarczać przejrzyste informacje na temat wykorzystywania ich danych osobowych za pomocą najbardziej odpowiednich metod komunikacji.

To obejmuje przekazywanie naszym klientom warunków i celów wykorzystania ich danych osobowych oraz gdy jest to wymagane przez prawo otrzymywanie ich zgód.

Gwarantujemy również naszym klientom łatwy dostęp do ich danych osobowych i zobowiązujemy się do regularnego aktualizowania tych danych. Jeśli dane nie są aktualne lub zawierają błędy, gwarantujemy naszym klientom możliwość modyfikacji danych.

PAGETOP

Dołącz do nas