logo(1)
Z przyjemnością informujemy o podpisaniu kolejnej umowy kredytowej z EIB, dzięki której uzyskaliśmy 100 mln EUR na wsparcie działalności sektora MSP. Przedsiębiorcom poszukującym finansowania na bardzo korzystnych warunkach możemy zaoferować leasing lub pożyczkę z pozyskanych środków.

Finansowanie udzielane jest w PLN oraz EUR, na okres od 24 do 60 m-cy.
Środki będziemy przeznaczać na finansowanie projektów, których wartość nie przekracza 12,5 mln EUR, w szczególności na inwestycje materialne związane z zakupem maszyn i urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia IT i medycznego.

Skorzystać z tej oferty mogą mikro i małe przedsiębiorstwa (SME) oraz firmy średniej wielkości (MID CAP) zatrudniające odpowiednio do 250/ 3 000 osób, zarejestrowane w Polsce, których udziałowcami nie są inwestorzy instytucjonalni lub fundusze typu venture capital, a ewentualny udział spółek Skarbu Państwa nie przekracza 25%.

Wszystkie sektory gospodarki są kwalifikowalne. Z finansowania wyłączono jedynie wąską grupę firm działających w obszarach produkcji i handlu bronią, produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych, hazardu itp.

Korzyści przedsiębiorcy to przede wszystkim dostęp do środków na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku finansowania udzielanego ze środków własnych SG Equipment Leasing Polska oraz możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków spłaty.

SG Equipment Leasing Polska znajduje się w gronie instytucji stale współpracujących z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (European Investment Bank, EIB).
EIB wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie im dostępu do źródła finansowania na niższych kosztach i w oparciu o elastyczne harmonogramy spłat. Jest bankiem udzielającym długoterminowych kredytów z puli środków Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE. Dzięki najlepszej możliwej ocenie na rynkach kapitałowych (AAA), EBI może pożyczać środki na korzystnych warunkach, które trafiają do przedsiębiorców przez organizacje współpracujące z EBI.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z doradcą.

powrót do listy aktualności

Kraj

Strona www
naged assets.

lion end managed assets.