Oświadczenie ws. rachunków bankowych na „Białej liście”

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2019 roku uległy zmianie przepisy w zakresie Ustawy o podatku od towarów i usług. Została wprowadzona tzw. „Biała lista” podatników VAT, która pomaga w szybkiej weryfikacji podatników.

CZY SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. O.O. JEST NA “BIALEJ LIŚCIE”
Dane SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. znajdują się na „Białej liście”, niemniej odbieramy z Państwa strony zapytania odnośnie numerów rachunków widocznych na wystawianych przez nas fakturach.

Chcąc wyjaśnić wątpliwości informujemy, że rachunki rozliczeniowe wskazywane na fakturach z tytułu zawartych umów nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Prawa bankowego. Są to rachunki wirtualne/ subkonta oparte na usłudze SIMP (systemie identyfikacji masowych płatności) i w związku z tym nie podlegają ujawnieniu na „Białej liście”.

Jednocześnie rachunki te są powiązane z rachunkami ujawnionymi na „Białej liście” i zwracają pozytywny wynik sprawdzenia po numerze rachunku („Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”).

JAK TO SPRAWDZIĆ
Mogą Państwo zweryfikować to stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdującej się pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Widoczny na fakturze rachunek dla waluty EUR  jest powiązany z rachunkiem 38 1840 0007 2212 1880 0819 0910. Po wprowadzeniu numeru rachunku z faktury do okienka na stronie pod linkiem otrzymają Państwo potwierdzenie poprawnej weryfikacji SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jako czynnego płatnika VAT.

Widoczny na fakturze rachunek dla waluty PLN  jest powiązany  z rachunkiem 89 1840 0007 2212 1880 0810 1819. Po wprowadzeniu numeru rachunku z faktury do okienka na stronie pod linkiem otrzymają Państwo potwierdzenie poprawnej weryfikacji SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. jako czynnego płatnika VAT.

Nagroda dla SGEF wręczona podczas konferencji Leasing Life

W dniu 28 listopada 2019 roku w Barcelonie, w Hiszpanii odbyła się 15 edycja konferencji Leasing Life Awards. Societe Generale Equipment Finance (SGEF) otrzymała podczas ceremonii nagrodę “Europejskiego Leasingodawcy Roku”. To już szósty rok z rzędu, kiedy SGEF została wyróżniana pośród firm europejskich świadczących usługi leasingu. Wydarzenie zgromadziło czołowe postacie z branży leasingowej, partnerów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby podzielić się planami i wizjami na przyszłość.

Nagroda jest wyrazem uznania dla pracy zespołowej wszystkich jednostek SGEF działających w 40 krajach. Potwierdza zgodność z naszą Wizją i mottem: Być dostawcą najlepszych innowacyjnych i elastycznych rozwiązań służących finansowaniu urządzeń i zarządzaniu nimi – i potwierdza naszą pozycję lidera w Europie, którą osiągnęliśmy dzięki konsekwentnemu koncentrowaniu się na doświadczeniu klienta, zaangażowaniu w finansowanie światowej gospodarki i transformacji cyfrowej.

O Leasing Life: dostarcza usługi informacyjne obejmujące zarówno finansowanie aktywów przez banki, jak i przez producentów, we wszystkich klasach aktywów.

Uwaga na wyłudzenia

Drodzy Klienci,

Zwracamy uwagę na przestępcze próby oferowania w Polsce usług detalicznych, także pod szyldem grupy Societe Generale, polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej. Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem tego typu ofert. 

Przypominamy!

  1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów, których tekst zawiera błędy językowe i jest napisany w stylu wskazującym na użycie automatycznego tłumacza internetowego.
  2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
  3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcone logo, niespójność informacji na kilku różnych dokumentach od tej samej firmy lub osoby, niezrozumiałe opisy i sformułowania itp.
  4. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. wysyła wiadomości mailowe tylko z adresów mailowych wskazujących na przynależność do Societe Generale Equipment Finance (…@sgef.pl), nigdy natomiast z adresów takich jak …@outlook.com, …@zohomail.eu i tym podobnych.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta mailem na adres bok@sgef.pl lub pod nr 801 700 202 i 801 700 303.