Rok 2015 był kolejnym udanym rokiem dla naszej spółki. Zawarliśmy ponad 4 tys. umów, a wartość sfinansowanych przez SG Equipment Leasing Polska (SGELP) aktywów wyniosła 1,15 mld PLN. Był to czwarty, kolejny, rok wzrostu dla SG Equipment Leasing Polska.
Wartość aktywów sfinansowanych przez SGELP w latach 2015-2012 w PLN

SGELP specjalizuje się w finansowaniu ruchomych środków trwałych. Jesteśmy gotowi sfinansować środki trwałe o dużej jak i małej wartości. W roku 2015 struktura sfinansowanych przez SGELP aktywów przedstawiała się następująco.
Struktura sfinansowanych przez SGELP środków trwałych w 2015 roku

W 2015 roku Spółka wdrożyła innowacyjne narzędzia informatyczne mające na celu udoskonalenie obsługi posprzedażnej i kontynuuje wdrażanie technik elektronicznego obiegu dokumentów. Cieszymy się, że blisko 30% naszych klientów korzysta z nowych, darmowych usług oferowanych przez firmę. Mamy nadzieję, że ułatwiają one Państwu dostęp do informacji na temat podpisanych z naszą firmą umów i pomagają w rozwijaniu działalności.

Nowe procesy realizacji umów towarzyszące programom uproszczonym oferowanym klientom przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów działalności Spółki, co przekłada się na szybszą obsługę klientów i zwiększa stabilność finansową SGELP jako partnera biznesowego.

Zwiększone obroty, urozmaicona oferta produktowa (ubezpieczenia dodatkowe oraz atrakcyjne formy finansowania) wraz z wdrożeniem polityki inwestycyjnej nakierowanej na rozwój nowych technologii zaowocowały osiągnięciem solidnego wyniku finansowego SGELP sięgającego 25 mln PLN.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.