W lipcu 2018 r. SG Equipment Leasing Polska podpisała z EIB kolejną umowę kredytową, dzięki której uzyskała 100 mln EUR na wsparcie działalności sektora MSP. Dzięki temu może zaoferować przedsiębiorcom poszukującym finansowania leasing lub pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach.

Finansowanie udzielane jest w PLN oraz EUR, na okres od 24 do 60 m-cy.
Środki są przeznaczone na finansowanie projektów, których wartość nie przekracza 12,5 mln EUR, w szczególności na inwestycje materialne związane z zakupem maszyn i urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia IT i medycznego.

Z oferty tej mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa (SME) oraz firmy średniej wielkości (MID CAP) zatrudniające odpowiednio do 250/ 3000 osób, zarejestrowane w Polsce, których udziałowcami nie są inwestorzy instytucjonalni lub fundusze typu venture capital, a ewentualny udział spółek Skarbu Państwa nie przekracza 25%.

Korzyści przedsiębiorcy to przede wszystkim dostęp do środków na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku finansowania udzielanego ze środków własnych SG Equipment Leasing Polska oraz możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków spłaty.

SG Equipment Leasing Polska znajduje się w gronie instytucji stale współpracujących z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (European Investment Bank, EIB).
EIB wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie im dostępu do źródła finansowania na niższych kosztach i w oparciu o elastyczne harmonogramy spłat. Jest bankiem udzielającym długoterminowych kredytów z puli środków Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE. Dzięki najlepszej możliwej ocenie na rynkach kapitałowych (AAA), EIB może pożyczać środki na korzystnych warunkach, które trafiają do przedsiębiorców przez organizacje współpracujące z EIB.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z doradcą.