SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę z Bankiem Rady Rozwoju Europy (Council of Europe Development Bank – CEB), na kwotę 100 mln EUR. Uzyskana pożyczka umożliwi nam przygotowanie korzystnej oferty skierowanej do obecnych oraz nowych Klientów na finansowanie umów leasingowych o maksymalnym czasie trwania do 5 lat. Koszt tego finansowania jest niższy od standardowej oferty leasingu, a przez to łatwiej dostępny dla większej liczby małych i średnich firm.

Jest to już czwarta umowa podpisana z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Do tej pory łącznie wykorzystaliśmy 190 mln EUR. Z tej puli sfinansowaliśmy w sumie ponad 7 tys. umów dla prawie 4 tys. klientów z całej Polski.

Finansowanie z CEB ma na celu ułatwienie małym i średnim firmom dostępu do kapitału. Program skierowany jest do firm, które dzięki uzyskanym środkom będą tworzyły nowe miejsca pracy. Przedmiotem finansowania mogą być różnego rodzaju środki trwałe oraz sprzęt produkcyjny używany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) to międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Paryżu. Działa pod opieką Rady Europy, a jego zadaniem jest wspieranie inicjatyw z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej.