ZARZĄD SG EQUIPMENT LEASING POLSKA

Pierre-Vladimir Joliot – Prezes Zarządu
Karine Diligent – Członek zarządu
Martin Dornseiffer – Członek zarządu